Windows dziś mi zbędny!

Microsoft Windows królował na wielu moich komputerach na przestrzeni mojego życia.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Kategorie